Naruto Original Soundtrack

1.- R*O*C*K*S (HOUND DOG) – 4:56
2.- Ore ga Naruto Datte bayo! (I said I'm Naruto) – 1:39
3.- Kyuubi no Yoko (Nine-Tailed Demon Fox) – 1:38
4.- Asa (Morning) – 1:35
5.- Naruto no Nichijou (Naruto's Daily Life) – 2:20
6.- Kinchou (Nervous) – 1:46
7.- Waki Agaru Toushi (The Rising Fighting Spirit) – 1:36
8.- Awa to Kana (Sadness and Sorrow) – 2:59
9.- Kodoku (Loneliness) – 2:06
10.- Sakura no Theme (Sakura's Theme) – 1:56
11.- Kakashi no Theme (Kakashi's Theme) – 1:30
12.- Oiroke (Sexiness) – 0:41
13.- Ike Ike Naruto (Go go Naruto) – 1:58
14.- Yuugure (Evening) – 1:43
15.- Kouchaku Joutai (Glued State) – 1:42
16.- Kyou ni Shite Juu (Need to be Strong) – 3:06
17.- Ressei (Bad Situation) – 1:25
18.- Hage to Geki (Strong and Strike) – 2:07
19.- Gyakuten (Turn Over) – 1:47
20.- Shouri (Victory) – 1:47
21.- Naruto Main Theme – 4:27
22.- Wind (Akeboshi) – 3:41

   No hay comentarios:

   Publicar un comentario

   Quisas tambien te interese

   Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...