Naruto Shippuden Original Soundtrack II

1.- Shoryu - 2:23
2.- Rinkai - 2:18
3.- Gekiha - 3:22
4.- Saika - 2:14
5.- Yogensha - 1:38
6.- Hidan - 1:31
7.- Kakuzu - 1:49
8.- Kouen - 2:30
9.- Midaregami - 2:19
10.- Maisou - 5:19
11.- Shirotsumekusa - 1:57
12.- Hyouhaku - 2:24
13.- Nankou Furaku - 2:18
14.- Shikku - 1:56
15.- Shiren - 1:32
16.- Dokushinjutsu - 1:49
17.- Guren - 3:53
18.- Kokuten - 2:16
19.- Himoji - 2:33
20.- Girei - 2:14
21.- Beni Soubi - 2:02
22.- Yamagasumi - 2:32
23.- Senya - 2:09
24.- Genshi - 1:49
25.- Shirohae - 2:47
26.- Ochihabune - 2:10
27.- Narukami - 2:41
28.- Samidare - 3:28

    No hay comentarios:

    Publicar un comentario

    Quisas tambien te interese

    Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...